Beleidsplan

Instellingen en personen die zich binnen de doelgroep van de Stichting Alkemade-Keuls bevinden kunnen zich aanmelden voor een bijdrage van de stichting. Gedurende het jaar bekijkt het bestuur de aanvragen, op basis van de volledigheid en uitwerking hiervan kan de stichting besluiten (een deel van) de gevraagde bijdrage te verlenen.

Hieronder vallen onder andere het subsidiëren van een leerstoel, aangedragen (meerjarige) projecten, promotieonderzoek en het sponsoren van afstudeerprojecten.

De stichting ontvangt alleen inkomsten vanuit rendement op een vaststaand deposito.

De stichting houdt vermogen aan via een vaststaand deposito. De verkregen inkomsten worden besteed aan instellingen en personen die zich binnen de doelgroep van de Stichting Alkemade-Keuls bevinden.