Bestuur

Het bestuur van de Stichting Alkemade-Keuls is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mw. dr. F.E. Alkemade
Secretaris/penningmeester: R.M.M. Alkemade
Bestuurslid/medisch adviseur: prof. dr. R.A.C. Roos

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.