Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek met betrekking tot de geneeswijze van de ziekte van Parkinson, dan wel het (financieel) ondersteunen van rechtspersonen die werkzaam zijn op gemeld gebied, het bevorderen van kennis en begrip van deze ziekte, alsmede al hetgene dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door financiƫle middelen ter beschikking te stellen. Van het jaarlijks resultaat zal 95% worden uitgekeerd in overeenstemming met de doelstelling van de stichting. De resterende 5% wordt toegevoegd aan het stamvermogen. De stichting beoogt niet het maken van winst.