Financiën 2015

Balans per 31-12-2015

Activa   31-12-2015  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   164.062  
      1.564.062  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   979  
    979  
       
 Totaal activa   1.565.041  

  

Passiva                31-12-2015  
       
Eigen vermogen  

1.564.061

 
    1.554.061  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    980  
     980  
       
 Totaal passiva    1.565.041  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2015

Bedrijfskosten   405  
       
Financiële baten   86.235  
       
Resultaat   85.830  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2015 is er door de stichting € 80.750,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.