Financiën 2016

Balans per 31-12-2016

Activa   31-12-2016  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   159.783  
      1.559.783  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   447  
    447  
       
 Totaal activa   1.560.230  

  

Passiva                31-12-2016  
       
Eigen vermogen  

1.559.250

 
    1.559.250  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    980  
     980  
       
 Totaal passiva    1.560.230  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2016

Bedrijfskosten   495  
       
Financiële baten   85.762  
       
Resultaat   85.267  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2016 is er door de stichting € 90.078,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.