Financiën 2017

 

Balans per 31-12-2017

Activa   31-12-2017  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   163.238  
      1.563.238  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   783  
    783  
       
 Totaal activa   1.564.021  

  

Passiva                31-12-2017  
       
Eigen vermogen  

1.563.041

 
    1.563.041  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    980  
     980  
       
 Totaal passiva    1.564.021  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2017

Bedrijfskosten   405  
       
Financiële baten   84.946  
       
Resultaat   84.541  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2017 is er door de stichting € 80.750,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.