Financiƫn 2018

 

Balans per 31-12-2018

Activa   31-12-2018  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   166.593  
      1.566.593  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   900  
    900  
       
 Totaal activa   1.567.493  

  

Passiva                31-12-2018  
       
Eigen vermogen  

1.566.513

 
    1.566.513  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    980  
     980  
       
 Totaal passiva    1.567.493  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2018

Bedrijfskosten   405  
       
Financiële baten   84.377  
       
Resultaat   83.972  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2018 is er door de stichting € 80.500,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.