Financiƫn 2019

 

Balans per 31-12-2019

Activa   31-12-2019  
       
Vaste activa      
Financiële vaste activa      
   deposito   1.400.000  
   spaarrekening   169.770  
      1.569.770  
Vlottende activa      
Liquide middelen      
   bank   145  
    145  
       
 Totaal activa   1.569.915  

  

Passiva                31-12-2019  
       
Eigen vermogen  

1.568.935

 
    1.568.935  
       
 Kortlopende schulden                     
    crediteuren    980  
     980  
       
 Totaal passiva    1.569.915  
       
       

 

Winst- en verliesrekening 2019

Bedrijfskosten   495  
       
Financiële baten   84.167  
       
Resultaat   83.672  

De financiële baten zijn opgebouwd uit renteopbrengsten.

 

In 2019 is er door de stichting € 81.250,- uitgegeven aan diverse proefschriftbijdrages, projectonderzoek en een leerstoel.